Стаите са снабдени с климатици и хладилници за съхранение на напитки и храна.
Нашите гости могат да поддържат личната си и служебна кореспонденция в интернет, използвайки компютъра и връзката във фоаето на хотела.

  
office@hotel-parisbg.com 

 

 


Басейнът е достъпен само за гостите на хотела. Химическият състав на водата се следи ежедневно от персонала на хотела.